אודות עמותת 'אדם אדמה'

עמותת 'אדם אדמה' – ארגון לקיימות חברתית קמה במטרה לייצר שינוי חברתי-כלכלי-סביבתי במדינת ישראל בכלל ובאזור הצפון בפרט. העמותה רואה את הקשר הישיר בין יחסיו של האדם עם הטבע ליחסיו האנושיים – עם זולתו ועם עצמו – ותיקון היחסים הוא זה העומד בבסיס השינוי הנדרש לטובת כולם.

בשלב הראשון העמותה מקדמת את שיטת חינוך יער, באמצעות הקמת כיתות ניסיוניות ב'בית היער' ופיתוח פדגוגית יער. בשלב הבא העמותה תפנה משאבים ליצירת קהילה מקצועית מקומית ואזורית לקידום קיימות חברתית – תפיסת עולם הרואה את הקיימות האקולוגית יחד עם זו האנושית.

העמותה הוקמה בשנת 2018 ע"י קבוצת יזמים מקומית ומאז יציאתה לדרך יצרה אדוות השפעה רבות ומשמעותיות וביניהן כנס חינוך יער הראשון בישראל בשיתוף הרשת הירוקה והמשרד להגנת הסביבה, שיתוף פעולה אקדמי עם מכללת תל-חי, גיבוש גוף ידע משמעותי בתחומים השונים המרכיבים את חינוך היער וכן התעניינות רבה מצד גופי ממסד, אקדמיה וחברה.