אודות 'בית היער'

בספטמבר 2018 נפתחה כיתת היער הראשונה בישראל, אשר תהווה את הבסיס עליו יוקם בית הספר הראשון בישראל
בשיטת חינוך יער. את המהלך הובילה קבוצה של יזמי חינוך ויזמים חברתיים המתגוררים בגליל,
בשיתוף פעולה מלא עם ראש מועצת מרום הגליל מר עמית סופר. 

היוזמה נבחרה להשתתף בתכנית הסטארט-אפים החינוכיים 'מנהרת הרוח' של אגף מו"פ במשרד החינוך. במסגרת התכנית, כיתת היער זוכה לליווי מקצועי-פדגוגי שוטף למשך שנתיים.

'בית היער' נועד לענות על צורך עמוק של הילדים ללמידה מתוך חוויה וחיבור עם הטבע, למידה התומכת בעולמם הרגשי והחברתי. רבים המחקרים הקיימים אשר מקשרים למידה חווייתית במרחב טבעי לפיתוח חוסן נפשי, שיפור תהליכי קבלת החלטות, חיזוק תקשורת בין אישית, יכולת התמודדות עם אתגרים, הישגים אקדמאים גבוהים, שיפור קשב וריכוז, חיזוק ביטחון עצמי, יצירת אחריות אקולוגית וחברתית, חיזוק מסוגלות אישית, שיפור כושר, חיזוק ביטחון עצמי ועוד.

בפתח שנת הלימודים השלישית (תש"פ), 'בית היער' מונה 4 קבוצות של כ-21 ילדים כל אחת בגילאי כיתות א', ב', ג' ו-ד'. מרחב הלמידה מתקיים בחורש ארצישראלי הממוקם בקמפוס הלימודי של המועצה האזורית מרום הגליל, על בסיס תכנית לימודים מוגדרת וסדר יום מובנה. לכיתה צוות הוראה של שני מחנכים מובילים המלמדים מיומנויות רגשיות, חברתיות לצד קריאה וכתיבה, בתמיכת מורים מקצועיים למתמטיקה, מיומנויות יער, מלאכות ועוד. 

לצד צוות ההוראה, ויחד עימו, צוות מו"פ שוקד על פיתוח פדגוגית היער – פדגוגיה פורצת דרך בשדה החינוך העולמי העכשווי בהלימה לעקרונות הפמ"ע (פדגוגיה מוטת עתיד).  פדגוגית היער מושתת על התחדשות חינוכית – חקירה ערה ולמידה תמידית.

'בית היער' זוכה לתמיכה רחבה רבת שותפים –
אנשי חינוך ואקדמיה, נציגי מערכת החינוך , נציגי הרשות המקומית, תושבים, הורים וילדים.