קהילה

נדבך מרכזי בחזון שלנו הוא חינוך המחובר למקום ולמקומיות, ברוח דבריו של דיויד אור: "להיות מקומי טוב זוהי אומנות הדורשת ידע מדוקדק על המקום, יכולת התבוננות ותחושת אכפתיות ושורשיות… מדהים עד כמה העשייה בעמל כפיים למען המקום מחזקת את האחריות ומעמיקה את השייכות למקום."

המפגש הבלתי אמצעי עם הטבע מעורר מעורבות ואחריות חברתית ועל כן חינוך היער טומן בחובו את האפשרות לחבר את בית הספר עם הקהילה באמצעות יצירת מכנה משותף ערכי, רעיוני ופדגוגי. כאשר ביה"ס מהווה חלק מהתרבות ומרקם החיים של הקהילה המקומית, ההורים הופכים שותפים פעילים ולוקחים אחריות על חינוך ילדיהם. בניית קהילה וסולידריות חברתית דרך החינוך חשובה ביותר בחברה הטרוגנית כמו זו במרום הגליל בפרט ובישראל בכלל.